Dit is het belang van een goede risico analyse

Risco analyse

In bepaalde werkomgevingen brengen werkzaamheden extra risico met zich mee.  Bijvoorbeeld wanneer er materialen of machines zijn die een hoger risicofactor hebben. Het is dan wel zo prettig wanneer je als bedrijf de knelpunten kunt benoemen en de juiste actie kunt ondernemen om het risico op ongevallen zo klein mogelijk te maken. Dat doe je met behulp van een risico analyse. Het voordeel van deze analyse is dat je deze niet zelf hoeft op te stellen. Dit kun je uit handen geven aan een externe partij, zoals G4S Safety Solutions.

Risco analyse

G4S stelt een risico analyse voor je op na aanleiding van de werkomgeving. Op basis hiervan wordt gekeken naar de manier waarop deze risico’s teruggebracht kunnen worden tot een werkbaar niveau, beheerst kunnen worden of zelfs volledig kunnen worden geëlimineerd. Wat staat er precies in een risico analyse? Hierin worden ten eerste de werkrisico’s benoemd, de risico’s geanalyseerd en daarnaast worden de preventieve maatregelen bepaald. 

Maatregelen op basis van de risico analyse

Risco analyse

De maatregelen zijn altijd gebaseerd op de richtlijnen en regels die zijn opgesteld door de overheid. Er kan sprake zijn van preventieve maatregelen, waardoor de kans op ongevallen verkleind wordt. Er kan ook gekozen worden voor andere soorten maatregelen op basis van de risico analyse. In sommige gevallen zijn er geen bijkomende maatregelen nodig of worden maatregelen overgedragen aan een externe partij. Verder kunnen er ook repressieve en correctieve maatregelen worden genomen. De risico analyse van G4S zorgt voor een duidelijk beeld van de situatie en daarnaast stelt de analyse ook de nodige oplossingen voor.